0968 088 117

Dây đai thép mạ kẽm

Dây đai thép mã kẽm có các quy cách như sau:

  • Dây đai thép mã kẽm 16mm*0.5mm
  • Dây đai thép mã kẽm 19mm*0.6mm
  • Dây đai thép mã kẽm 25mm*0.7mm
  • Dây đai thép mã kẽm 32mm*0.8mm
.
.
.
.