0968 088 117

Dụng cụ quấn màng PE bằng tay

Dụng cụ quấn màng pe bằng tay , bàn xoay cuộn màng chít thay thế máy quấn màng co giúp bọc hàng nhanh gấp 10 lần.

Danh mục:
.
.
.
.