0968 088 117

Lưới quấn Pallet 0,6 mét x 4 mét

Lưới quấn Pallet là sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất để thay thế màng PE trong công việc chằng buộc và bảo vệ hàng hóa được an toàn suốt quá trình vận chuyển hay lưu kho.

Danh mục:
.
.
.
.